Duurzaamheid

Energieneutraal 2030

De ambitie van de gemeente West Betuwe is om in 2030 energieneutraal te zijn. Een forse ambitie die wij niet alleen willen en kunnen bereiken. Graag gaan wij in de komende periode samen met Centrum voor Duurzaamheid De Knop, Het Nieuwe Wonen Rivierenland, woningcorporaties, het onderwijs en het bedrijfsleven aan de slag om met concrete uitvoeringsplannen deze ambitie te bereiken.

In het uitvoeringsplan duurzaamheidsvisie staan verschillende acties en voornemens. Deze zijn beschreven rond vijf thema’s: Energie, Bedrijven, Wonen en leven, Mobiliteit en Duurzaam Gedrag. Doel is dat we in 2030 in de nieuwe gemeente West Betuwe als inwoner, bedrijf en gemeente voor 100% in onze eigen energiebehoefte voorzien.

Enkele acties om dit te bereiken zijn: gratis advies om uw huis te verduurzamen (De Knop en Het Nieuwe Wonen Rivierenland), de Duurzaamheidslening, natuur- en milieueducatie op scholen, korting voor duurzame energie-initiatieven, stimulerende maatregelen voor bedrijven om energie te besparen, gasloze nieuwbouw en meer faciliteiten voor de fietser.

Centrum voor Duurzaamheid de Knop

Centrum voor Duurzaamheid de Knop uit Geldermalsen helpt ons om de duurzaamheidsdoelstelling voor de drie West Betuwe gemeenten 'Energieneutraal 2030' te realiseren.

Inwoners uit de drie West Betuwe gemeente kunnen bij De Knop terecht voor informatie op het gebied van Duurzaamheid. Medewerkers van De Knop geven bijvoorbeeld advies over hoe je met allerlei hulpmiddelen met energie in en om je huis aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld hoe je zelf energie kunt opwekken met zonnepanelen en duurzame windenergie kunt afnemen via het energiebedrijf Betuwestroom.

Daarnaast heeft De Knop een tweewekelijks activiteitenprogramma in het Centrum voor duurzaamheid of op locatie in een van de gemeenten. De Knop wil ook andere initiatieven ruimte geven die aan de doelstelling bijdragen, zoals de Wereldwinkel en de zwerfafvalbrigades.

Top