Herindelingsadvies

Na afloop van de zienswijzetermijn is het herindelingsontwerp verwerkt tot een herindelingsadvies. Het herindelingsadvies bevat een weergave van de ingediende zienswijzen en de reactie van de colleges hierop. Op donderdag 15 juni 2017 behandelen de drie gemeenteraden dit herindelingsadvies. Wanneer alle drie de raden dit advies vaststellen, wordt het naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland gestuurd. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Top