Informatie voor politieke partijen

Hieronder vindt u informatie voor de lokale politieke partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De landelijke Kiesraad maakt de exacte data bekend van wanneer iets (uiterlijk) gedaan moet worden of ingeleverd moet zijn. Dit hebben we nog niet ontvangen. We hebben daarom nu voorlopige data voor West Betuwe vastgesteld.

De onderstaande formulieren moet u inleveren voor 27 augustus 2018 voor de registratie van de aanduiding. Zie voor toelichting of dit voor uw partij van toepassing is de toelichting in de nieuwsbrief nummer 2.

Nieuwsbrief 2 voor politieke partijen - 18 juni 2018 (pdf)

  • Registratie aanduidingen politieke partijen kan tot 27 augustus 2018 (voorlopige datum)
  • Officiële registratie kandidatenlijsten is op 8 oktober 2018 (voorlopige datum)
  • Voorinlevering wordt gepland in de week van 24 september
  • Diverse andere zaken, zoals aanbod kosteloze hulp bij schrijven partijprogramma in eenvoudige taal

Nieuwsbrief 1 voor politieke partijen - januari 2018 (pdf)

  • Registratie aanduidingen politieke partijen
  • Kandidaatstelling
  • In april 2018 zijn de uiterste inleverdata bekend.

Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen (pdf)
Deze handreiking is bestemd voor de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen. Zij vinden hierin een aantal methoden om:

  • de integriteit van potentiële kandidaten te toetsen;
  • het bewustzijn over integriteitsrisico’s bij kandidaten te vergroten.

Bescherm uzelf en uw politieke organisatie tegen digitale dreigingen (pdf)
Leaflet van het ministerie van Binnenlandse Zaken met aanwijzingen voor digitale informatiebeveiliging.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Centraal Stembureau West Betuwe (CS):
E-mail: stembureau@geldermalsen.nl
Telefoon: 0345 -  58 66 40
Contactpersoon: Sander Theunissen

Top