Informatie voor politieke partijen

Hieronder vindt u informatie voor de lokale politieke partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In april 2018 worden de exacte data bekend van wanneer iets (uiterlijk) gedaan moet worden of ingeleverd moet zijn. Dit maakt de Kiesraad bekend. Eind april verschijnt dan de volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 1 voor politieke partijen - januari 2018 (pdf)

  • Registratie aanduidingen politieke partijen
  • Kandidaatstelling
  • In april 2018 zijn de uiterste inleverdata bekend.

Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen (pdf)
Deze handreiking is bestemd voor de wervings- en selectiecommissies van politieke partijen. Zij vinden hierin een aantal methoden om:

  • de integriteit van potentiële kandidaten te toetsen;
  • het bewustzijn over integriteitsrisico’s bij kandidaten te vergroten.

Bescherm uzelf en uw politieke organisatie tegen digitale dreigingen (pdf)
Leaflet van het ministerie van Binnenlandse Zaken met aanwijzingen voor digitale informatiebeveiliging.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Centraal Stembureau West Betuwe (CS):
E-mail: stembureau@geldermalsen.nl
Telefoon: 0345 -  58 66 40
Contactpersoon: Sander Theunissen

Top