Nieuws

 • Adressengedeelte gemeentegids West Betuwe

  Ook in 2019 verschijnt huis-aan-huis een gemeentegids. Maar dan van de nieuwe gemeente West Betuwe. De voorbereidingen zijn in volle gang.

 • Start advertentieverkoop nieuwe gemeentegids

 • Keuze uitgever gemeentelijke informatierubriek

  West Betuwe kiest voor nieuwe uitgever De Persgroep

 • Magazine West Betuwe is verschenen

  Vorige week vrijdag is het nieuwe magazine West Betuwe bij alle inwoners bezorgd. Via de link kunt u het magazine ook online lezen.

 • Nieuwsbrief 2 voor politieke partijen

  Met onder meer de registratiedata voor de verkiezingen van de gemeenteraad.

 • Prijswinnaars logoverkiezing West Betuwe

  Zeven gelukkige winnaars namen hun prijs in ontvangst.

 • West Betuwe gaat taken ‘dichtbij’ organiseren

  De toekomstige gemeente haalt taken weer terug in eigen beheer.

 • Nieuw logo toekomstige gemeente West Betuwe bekend

  De nieuwe gemeente West Betuwe krijgt een woordmerk als logo.

 • Logoverkiezing West Betuwe

  Inwoners kunnen stemmen op logo nieuwe gemeente West Betuwe
  Kinderen vanaf 4 jaar mogen al stemmen

  Op 1 januari 2019 is de fusie tussen de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een feit. De nieuwe gemeente West Betuwe krijgt een nieuw logo. Vanaf dinsdag 8 mei kunnen inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal bepalen wat het nieuwe logo wordt. Inwoners kunnen kiezen uit twee logo’s en hun stem uitbrengen tot en met maandag 21 mei 2018.

 • Hoe ziet u West Betuwe in 2030?

  Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe een feit. Op weg daar naartoe stellen we met de samenleving een agenda voor de toekomst op. Wij dagen inwoners uit om te durven dromen. Hoe ziet u West Betuwe in 2030?

 • Samenwerking met provincie

  Op donderdag 29 juni hebben de provincie Gelderland en de fusiegemeente West Betuwe een samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd. Met de overeenkomst stelt de provincie een bedrag van €100.000 beschikbaar voor de ‘agenda voor de toekomst’ van de nieuwe gemeente.

 • Verslagen Stuurgroep West Betuwe

  De Stuurgroep West Betuwe coördineert en is namens de drie colleges bestuurlijk regisseur van de uitvoering van het plan van aanpak. De Stuurgroep coördineert ook de afstemming tussen het fusieproces en andere bestuurlijke processen. Ook overlegt de stuurgroep met het bijzonder georganiseerd overleg (BGO).

 • Naam bekend: West Betuwe

  Met een duidelijke meerderheid hebben de inwoners van de GNL-gemeenten (Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal) gekozen voor West Betuwe als naam voor de nieuwe fusiegemeente.

 • Filmpje over naamgeving

  Onlangs heeft de naamgevingscommissie uit de vele honderden inzendingen drie namen geselecteerd. Welke drie namen dat zijn geworden verklappen we nog niet. Daarvoor moet je nog even wachten tot 3 april.

 • Raden stellen herindelingsontwerp vast

  De gemeenteraden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben op donderdagavond 15 maart ingestemd met het herindelingsontwerp dat moet leiden tot een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2019.

 • Verslagen GNL-avonden

  In januari en februari is in alle 26 kernen een GNL-burgeravond gehouden. Ook was er een avond speciaal voor ondernemend GNL.

 • Herindelingsontwerp naar raden

  De colleges van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben 28 februari ingestemd met het concept herindelingsontwerp. Dit ontwerp wordt nu voor formele vaststelling voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Zij vergaderen daarover op donderdagavond 16 maart.

 • Logo GNL-proces

  Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werken toe naar een fusie tussen de drie gemeenten per 1 januari 2019. Dat hebben de drie gemeenteraden op 6 oktober 2016 besloten.

 • Website GNL-proces

  We vinden het belangrijk om u goed te informeren over de herindeling. Daarom hebben we ook een gezamenlijke GNL-website ontwikkeld. 

 • Het woord is aan u!

  De wens van de GNL-gemeenten om samen één nieuwe gemeente te vormen is duidelijk. Maar hoe gaan we deze nieuwe gemeente vormgeven?

 • Stappen fusieproces

  De streefdatum voor de fusie tussen de drie GNL-gemeenten is 1 januari 2019. Tot die tijd moeten er nog belangrijke stappen doorlopen worden.

> Archief
Top