Keuze uitgever gemeentelijke informatierubriek

West Betuwe kiest voor nieuwe uitgever De Persgroep

Net als de huidige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zal ook de toekomstige gemeente West Betuwe vanaf 1 januari 2019 wekelijks in een huis-aan-huisblad een gemeentelijke informatierubriek publiceren. De afgelopen maanden is bekeken met welke uitgever hiervoor een contract moet worden afgesloten. De keuze is gevallen op De Persgroep die een nieuw Weekblad West Betuwe gaat uitgeven.

Binnen het totale grondgebied van de nieuwe gemeente West Betuwe zijn op dit moment drie uitgeverijen van huis-aan-huisbladen actief. Zij zijn uitgenodigd door de Stuurgroep West Betuwe om met uitgewerkte voorstellen te komen. Daarvoor had de Stuurgroep een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de voorstellen zouden worden getoetst. Benaderd zijn:

  • BDU Barneveld – uitgever Nieuwsblad Geldermalsen (inforubrieken Geldermalsen en Neerijnen)
  • Het Kontakt Edities BV Goudriaan – uitgever Het Kontakt (inforubriek Lingewaal)
  • De Persgroep Nederland BV Nijmegen – uitgever De Zakengids, De Toren en Extra Nieuws

Het Kontakt Edities BV heeft geen voorstel ingediend. De voorstellen van de twee andere uitgeverijen zijn met elkaar vergeleken en getoetst aan de aangegeven randvoorwaarden. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor De Persgroep. Deze uitgeverij gaat al per 1 oktober 2018 in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het nieuwe Weekblad West Betuwe uitgeven. Dit dan echter nog wel zonder een gemeentelijke informatierubriek. Die blijven de drie gemeenten nog tot de fusie in hun huidige huis-aan-huisbladen publiceren.

Top