Nieuwsbrief 2 voor politieke partijen

Met onder meer de registratiedata voor de verkiezingen van de gemeenteraad.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de data voor de registratie en kandidaatstelling voor de verkiezingen op 21 november nog niet definitief bekend gemaakt. Dit proces duurt langer dan verwacht. Daarom stelt het Centraal Stembureau van West Betuwe alvast de voorlopige data vast.

In deze nieuwsbrief staat wanneer politieke partijen de registratie van de aanduiding van de naam van de partij en de kandidaatstelling moeten inleveren. Lees verder op de pagina met informatie voor politieke partijen.

Top