Referendum 21 maart

Aanleiding van het referendum

Aanleiding van het referendum


Waarom dit referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Ondersteuning stembureau

Ondersteuning stembureau


Wij zijn op zoek naar stembureauleden, die 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018

Officiële kennisgevingen

Officiële kennisgevingen


Officiële kennisgevingen over het referendum

Overige informatie

Overige informatie


Aanvullende informatie over het referendum

Top