Stemmen op 21 maart

Wanneer mag u stemmen?

Op 21 maart kunt u alleen voor het raadgevend referendum stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de toekomstige gemeente West Betuwe zijn pas op 21 november 2018. Voor het referendum mag u stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in een Nederlandse gemeente.

U ontvangt uw stempas(sen) voor 7 maart op uw huisadres. Hiermee kunt u in elk stemlokaal binnen uw eigen gemeente uw stem uitbrengen. Vergeet niet om mee te nemen:

  • Uw stempas(sen).
  • Uw identiteitsbewijs. (Dit is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn).

Meer informatie

  • U kunt ook iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
  • Of een kiezerspas aanvragen om te kunnen stemmen in een andere gemeente.
  • Wilt u iemand in een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan.


 

Top