Toelichting referendum over Wiv

Referendum over nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Met het oog op de herindeling wordt in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal alleen het referendum georganiseerd. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe zijn pas op woensdag 21 november 2018.

Nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Deze nieuwe wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen voor het raadgevend referendum als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in een Nederlandse gemeente.

Praktische informatie

U ontvangt uw stempas(sen) in week 9 (25 februari t/m 3 maart 2018) op uw huisadres. Hiermee kunt u in elk stemlokaal binnen uw eigen gemeente uw stem uitbrengen. Vergeet niet om mee te nemen:

  • uw stempas(sen)
  • uw identiteitsbewijs (Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.)

Raadgevend referendum

Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.

Top