Verkiezingen 21 november

De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van gemeente West Betuwe zijn uitgesteld tot 21 november vanwege de fusie. In het najaar ontvangt u hiervoor een stempas.

Informatie voor politieke partijen

Informatie voor politieke partijen


Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Lees hoe u een politieke partij kunt registreren en wat noodzakelijk is bij het aanleveren van de kandidatenlijsten.
Voor de werving en selectie van kandidaten bieden we de 'Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten decentrale partijen' aan.

Top