West Betuwe Beraad

Colleges en allerlei ambtelijke werkgroepen zijn druk bezig met de noodzakelijke voorbereidingen voor een geslaagde overgang naar de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Dat betekent niet  dat de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal het allemaal vanaf de zijlijn volgen. Integendeel, het is juist aan hen om een bestuurlijke bijdrage te leveren aan de kaders voor toekomstig beleid.

In het herindelingsadvies hebben de Raden al een duidelijke visie op hoofdlijnen uitgesproken. Die visie maar vraagt op verschillende onderdelen nog behoorlijk wat uitwerking.

Gezamenlijk overleg

Hoe gaan die gemeenteraden die koers verder bepalen? Dit doen zij gezamenlijk in het West Betuwe Beraad. De drie gemeenten hebben in totaal 51 raadsleden, verdeeld over 18 fracties. Dat vergadert natuurlijk niet efficiënt met zo’n grote groep. Vandaar dat in de vergadering van dit Beraad de fracties per onderwerp één deelnemer aan het debat aanwijzen. Dat kan per onderwerp verschillen. In totaal zijn er 18 sprekers. Dat is vergelijkbaar met een gewone gemeenteraad.

Geen vervanging

Het is niet zo, dat de vergaderingen van het West Betuwe Beraad de normale maandelijkse vergaderingen van de drie gemeenteraden gaan vervangen. Tijdens de 'verbouwing' moet het komende jaar in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de gemeentelijke winkel gewoon open blijven.De besluitvorming in de eigen gemeenteraad loopt in 2018 gewoon door.

Top